تبلیغات
اخبار دنیای برق،الکترونیک و IT - نمایش آرشیو ها
اهل دنیا را می نگرند که مرگ بدن ها را بزرگ می شمارند،اما آنها ( زاهدان) مرگ دل های زندگان را بزرگ تر می دانند.