تبلیغات
اخبار دنیای برق،الکترونیک و IT - تصاویر المپیک ورزشی روبات ها که اخیرا برگزار شد!!
اهل دنیا را می نگرند که مرگ بدن ها را بزرگ می شمارند،اما آنها ( زاهدان) مرگ دل های زندگان را بزرگ تر می دانند.

در این المپیک ورزشی روبات ها در 8 رشته ورزشی رقابت کردند!!

در پایان رقابتها به روباتهای برنده در هر بخش مدالهای طلا، نقره و برنز اعطا می شود.

 

روبو هنری

روبوهنری

روباتهای مشت زن (دوره های قبل)

عکس دسته جمعی روباتهای مختلف در کنار نیم تنه آدم آهنی

فوتبالیستها

مدال آوران سال 2005

روبات انسان نما

ورزشکار مهربان

تیم فوتبالیستها

روبوهنری